25 Φεβ 2015

ΠΑΝΩ Σ’ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΣΟΛΔΑΤΟΥ


Δε γνώρισε τον άγνωστο που είμαι
αυτή που μου συστήθηκε για σένα

Δ.Ε. Σολδάτος

Το ποίημα «Για Γυναίκες Που Αγαπούν Την Ποίηση» του Σολδάτου-ενός των ωραιοτέρων νέων Ελλήνων ποιητών-μ’ έβαλε να σκέπτομαι πώς συμπεριφέρεται ένας ποιητής στον έρωτα. Βέβαια, θα πει κάποιος, τέτοια κατηγοριοποίηση είναι ανόητη. Οι ποιητές δεν αναμένεται να συμπεριφέρονται στον έρωτα αλλιώς απ’ ό,τι όσοι ποιητές δεν είναι. Σωστό, βέβαια, αυτό, όμως η ποίηση προσφέρει την ελευθερία να ομιλούμε για το λανθασμένο και το ανακριβές, εις τρόπον ώστε να μη χρειάζεται να απολογούμαστε για τις αισθήσεις και τους οραματισμούς μας. Ο ποιητής, λοιπόν, είναι δύσκολος στον έρωτα˙ κι είναι το γιατί που έχει σημασία.

α) Ο ποιητής θέλει να απομυζήσει τη γυναίκα όπως απομυζά την έμπνευση. Ούτε θέλει ούτε μπορεί να απογαλακτισθεί.

β) Ο ποιητής προβάλλει στο φως τις βαθύτερες αιμορραγίες της γυναίκας. Η ευγνωμοσύνη που η γυναίκα νιώθει για την ανάδυση αυτή περιέχει το βαθύτερο μίσος και τη βαθύτερη αγάπη.

γ) Ο ποιητής γνωρίζει ότι η γυναίκα είναι καλύτερη από τον άνδρα. Κάθε προδοσία της γνώσης αυτής στην πραγματικότητα τον στρέφει κατά της πραγματικότητας.


δ) Ο ποιητής αποτυπώνει την καρδιά της πιο ευάλωτης εκδοχής του στα γραφτά του. Στη ζωή παρουσιάζεται κακοτράχαλος γκρεμός. Τοιουτοτρόπως προστατεύει το ποίημα, δηλαδή την πραγματική του ταυτότητα.