27 Φεβ 2011

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ

Ποια παράσταση
Κοσμεί την άλλη πλευρά
Του τρούλου, τύχη;