2 Ιουν 2010

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αργά αργά ξεδίπλωσα
αυτό που τόσο ακίνδυνο
ήταν διπλωμένο.

Δε μετανιώνω.
Αν θέλω το ξαναδιπλώνω
και πορεύομαι μαζί του
χωρίς αναρωτήσεις και ταλαιπωρίες.

Δεν πρόκειται.
Με τα ράμματα ορθάνοιχτα
και το βλέμμα στραμμένο
στο εσώτατο άκρο της πληγής
χειρουργώ αδιαλείπτως ό,τι είμαι.
Τα ψηφία φρίττουν.
Οι αυτοματισμοί αποβιώνουν.
Οι επιφάνειες καταδύονται ντροπιασμένες
στο υποκείμενο υλικό τους
κι οι πυρήνες δυσκολεύουν τα λόγια μου
δυσκολεύουν τις εκφράσεις του προσώπου μου
δυσκολεύουν όλες μου τις αποκρίσεις.

Γι’ αυτό
όταν σου λέω σ’ αγαπώ
κινδυνεύεις.

Γι’ αυτό
όταν σου λέω σ’ αγαπώ
να με πιστεύεις.