1 Μαρ 2010

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Ένα πρωί
η Ακρόπολη χάθηκε απ’ τον ιερό βράχο˙
έγινε χρόνος.
Ο χρόνος δεν είναι μάρμαρο.
Είναι από σάρκα και οστά
κι όταν αλλάζει ο καιρός
ξεροσταλιάζει.
Με πατερίτσες στο ταμείον περιθάλψεως
ένα μνημείο μού κλέβει τη σειρά.